Kurumsal Anasayfa > Kurumsal

OSMAN NURİ NOYAN

TARİHÇEMİZ

Kurucumuz Osman Nuri Noyan;

Avrupa standartlarında ahşap askı üretimi ile 1997’de başlattığı çalışmalarını, 1999’da NYN Askı’yı kurup faaliyete geçirdi. Yenilikçi yapısı ve kaliteye verdiği önem ile ahşap askının alışılagelmiş formunun dışında olabileceğini, yeni tasarlanan tüm yan ekipmanları ile çok daha kullanışlı olabileceğini kısa sürede kanıtlamış oldu.
“Bir işi yapıyorsam, en iyisini yapmalıyım.” yaklaşımı ile kısa sürede müşterilerinin güvenini kazandığı gibi kalitesini de kanıtlamış oldu.

MİSYONUMUZ

Tekstil pazarının sergideki en büyük ürünü olan ahşap askıyı tüm detaylarıyla müşteriye özel üretebilmek, kalite ve hizmette ödün vermeden müşterilerimizin memnuniyetini kazanmaktır. Tekstil sektörünün yeniliklere çok açık ve kolaylıkla uyum sağlayan bir yapıda olduğunu görmemiz üzerine, ilk hedefimiz olan özel tasarımcılar üzerine yoğunlaşarak koleksiyonlarına özel sergi askısı üretimine başladık. Bu sayede zamanla diğer firmaların da kendilerine özel olarak askılarının olabileceğini kanıtladık ve piyasaya yeni bir bakış açısı sağlamış olup büyümemize katkı sağladık.

VİZYONUMUZ

Dünyadaki ahşap askı sektöründe gerek ürün kalitemiz gerek ise hizmet kalitemizi, geniş ve yeniliğe açık ürün yelpazemizle birleştirerek gelinen bu noktada Avrupa’nın en büyük ahşap askı firması olma gururunu korumak ve geliştirmek. Tüm bu çabaların yanında müşterilerimizin menfaatini göz önünde bulundurarak onlara  en iyi hizmeti sağlayıp en uygun hizmeti vermek önceliğimizdir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

NYN Askı, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak ve beklentilerinin ötesinde çözümler yaratmak için müşteri odaklı yaklaşımı stratejilerinin merkezinde konumlandırır. Bu yaklaşımın başarısı için, insan kaynağının vazgeçilmez ve en önemli değeri olduğunu bilerek sürekli gelişim ve kalite odaklı bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler.

Yalın Yönetim felsefesi ile süreçlerini uluslar arası düzeyde rekabet edebilecek şekilde sürekli iyileştirir, bilgi sistemleri ile destekler, yenilikçi ve yaratıcı çalışmaları cesaretlendirir ve AR-GE yaklaşımını stratejik öncelik olarak belirler.

Bu çerçevede müşteri isteklerine en uygun, en ekonomik ve en hızlı çözümleri geliştirip üreteceğimiz ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı sürdürülebilir şekilde yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

NYN Askı çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve iş süreçlerimize bağlı varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

ISO 27001 standartlarına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurarak standardın gerektirdiği dokümantasyonun yapılması, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere, sözleşmelere uyulması,

İş süreçlerimize yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,

Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

Bilgi Güvenliği açısından da sektörümüzde örnek bir kuruluş olmayı hedefleyerek, var gücümüzle çalışırız.

ÇEVRE

Avrupa’nın en büyük ahşap askı üreticisi olan NYN Askı, hammadde seçiminden başlayarak, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm kaynakları sağlayarak etkin bir Çevre Yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi hedef alır.

 Bu amaca ulaşmak için;

Çevre yönetim sistemini etkileyen iş süreçlerinin bağlantılı olduğu tarafların çevre ile ilgili beklentilerini ve tüm yasal gerekliliklerini karşılamayı,

 Risk temelli düşünce yaklaşımı ile kuruluşumuzun doğrudan ve dolaylı olarak etkilediği çevresel sonuçların değerlendirmesini yapmayı,

Çevre yönetim sistemine ilişkin olarak, atık yönetimi ve çevresel etkilere dair sonuçlar ile bağlantılı hesap verme sorumluluğunu almayı,

 Planlamış olduğumuz çevre yönetim sistemine ait hedeflerin gerçekleştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesinin teşviki için gereken kaynakları sağlamayı,

İklim değişikliğinin üretim faaliyetlerimiz ve tedarik zincirimiz üzerinde doğrudan ve dolaylı uzun vadeli etkiler yaratabileceğinin bilincinde olarak karbon ayak izimizi azaltmayı,

Enerji verimliliği kapsamında çalışmalar yapmayı ve yenilenebilir enerji fırsatlarını dikkate almayı, Su kaynaklarını etkin kullanarak su tüketimini azaltmayı,

Faaliyetlerimiz sırasında hava ve su kalitesini en az etkileyecek şekilde üretim yapmayı,

Teknik ve mali imkanlarımızı kullanarak kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için; atıkları kaynağında ayrıştırmayı , doğal kaynakların kullanımının azaltılması için gereken çalışmaları yapmayı ve bu çalışmaların ölçüm sonuçlarının izleyerek kontrol etmeyi,

 Kimyasal yönetim sorumluluğu bilinci ile kimyasal seçimi, kullanılması ve atık haline gelmesi aşamalarında çevreye en az zarar verecek şekilde üretim yapmayı,

Çevre yönetim sistemimize ilişkin olarak tüm ilgililerin sisteme katılımını sağlamak için gereken eğitim, bilgi vb. kaynakları temin etmeyi ve katkılarını değerlendirerek, onları teşvik etmeyi,

 Yaşam boyu döngü çerçevesinde geri dönüşümlü malzeme kullanımına odaklanmayı ve uygulanabildiği alanlarda çevreye zararsız malzemelerin kullanımını önceliklendirmeyi taahhüt ederiz.

x