ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ

Çevre ve İş Güvenliği Politikamız

NYN Askı’nın faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş kazası risklerini ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri kontrol altında tutmak, enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratmak, şirketin en üst düzey yöneticisinden başlayarak tüm çalışanların ortak sorumluluğudur.

Çevre ve İş Güvenliği konusunda temel ilkelerimiz:

-Çevre boyutları, enerji kullanımı ve tüketimi, İş güvenliği tehlikeleri ile ilgili uygulanabilir yasal ve diğer şartları değerlendirmek ve bu şartlara uygunluğu sürdürmek,

-Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşları bilinçlendirmek,

-Çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş kazalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamak,

-Şirketimizde üretim ve destek faaliyetlerinden kaynaklanan başta Ahşap atığı olmak üzere tüm atık miktarlarını kontrol altında tutmak ve iyileştirmek,

-Kaynakları verimli kullanmak,

-Mevcut ve yeni alınacak personelimiz, makina/ekipmanlarımızda enerji tüketimini, verimliliği yüksek hale getirmek için gerekli çalışmaları yapmaya teşvik etmek ve desteklemek,

-Çevre ve İş güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.