BİLGİ GÜVENLİĞİ

Bilgi güvenliği politakamız.

Firmamız bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı ve kasıtsız tehditlere karşı korumayı hedefler.

Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:

– Bilginin yetkisiz erişimden korunması,

– Bilginin gizliliğinin sağlanması,

– Bilginin bütünlüğünün korunması,

– İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması,

– Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

– İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

– Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması,

– Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu’na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması.

Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar için zorunludur.